Verslag Haaglanden tour

5 december is het onze Haaglanden tour.

Om 6.30 uur verzamelden de pieten zich bij het kleedadres.

8.15 uur werd de eerste school bezocht. De Amaliaschool in Zoetermeer. Een heleboel kinderen stond ons al op te wachten. Door het spelen van de pieten en zingen van de kinderen werd Sinterklaas wakker. Hij had geslapen in de school om niet meer te laat te zijn, zoals vorig jaar.

Samen met de directeur, Sinterklaas en de kinderen werd het een gezellig begin van de dag.

Daarna spoedde wij ons richting de Florisschool.
Het schoolplein stond vol met kinderen en ouders.
Na een paar nummers van de pietenband kwam Sinterklaas per koets.
Samen met Sinterklaas werd een leuk feestje gebouwd en toen Sinterklaas de kinderen in de klas ging bezoeken vertrokken wij voor het volgende adres.

Het volgende adres was verpleeghuis Prinsenhof te Leidschendam.
Daar aangekomen bleken de ouderen in een kring te zitten.
Nadat wij vorig jaar bij verrassing kwamen was alles nu goed voorbereid.
Wij hebben daar een goed half uur lekker staan spelen en de polonaise gelopen.
Veel enthousiasme en lachende gezichten.
Kortom een leuk half uur.

Daarna vertrokken wij naar de Maria Bernadette school.
Op het peuterspeelplein liep een klas buiten te spelen, dus die werden verrast met onze klanken.
Daarna gingen we in de gangen van de school een paar nummers spelen en uiteindelijk verzamelden alle klassen zich voor de hoofduitgang waar nog even een feestje werd gehouden.
Daarna liep sinterklaas samen met ons van het schoolplein af en was dit feestje ook weer afgelopen.

Toen werd met grote haast richting het Juliana Kinderziekenhuis gereden.


Om 13.00 uur aangekomen werden we verwelkomd door het organisatiecomité en een groep danspieten

Samen met deze pieten liepen we richting de afdeling JKZ. 
Daar aangekomen hebben we een feestje gemaakt met deze danspieten.
De danspieten hadden dansjes ingestudeerd op onze muziek. Alles bij elkaar was een hartstikke leuk gezicht.

Na een paar nummers werd Sinterklaas ontdekt op het dak. En onder de klanken van “kom van dat dak af” kwam Sinterklaas met de lift naar beneden. Ook sinterklaas deed nog even mee met het feestje.

Daarna was het tijd geworden om de afdeling op te gaan.
Een aantal kinderen werd bezocht op de kamer en verrast met een liedje en muziek, andere kreeg een concert op de gang.

Op het eind van ons optreden werd zuster Els nog even in het zonnetje gezet. Het was haar laatste keer dat ze met Sinterklaas en de muziekpieten op 5 december in het JKZ kon vieren. Daarom moest ze toch even in het zonnetje gezet worden.

Daarna was het tijd om huiswaarts te gaan.

Het was weer een leuke tijd.

Alle muziekpieten en iedereen die eraan meegeholpen heeft van harte bedankt.